Güneş Ölçüm İstasyonu

GES lisansı müracaatı için, Başvuru dosyasında bir yıllık veri sunulacak ve bu verilerin en az altı aylık kısmı santral kurulacak sahada kurulan Güneş ölçüm sistemi ile tespit edilmiş olacaktır.

Güneş ölçüm sistemlerinin nasıl olacağı ve sistemde kullanılan cihazların asgari özellilerinin ne olacağı ekli tebliğnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


yükleniyor..